Swimmmingpool.dk            Dansk pooldesign by Niveko         Viskan Spa          Galleri          Om os          Kontakt          Webshop 

Berle Pool + Spa eneforhandler i Danmark

Gode råd før købet

Gode råd og vejledning vedrørende køb

Vi gør altid en stor indsats for at guide dig til det helt rigtige valg af spa. Vi forsøger at skabe et rum og et miljø, som inspirerer og giver vores kunder en unik oplevelse.

HVAD SKAL JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ INDEN SPAEN LEVERES?
Spaen skal stå på et stabilt og jævnt underlag, som kanholde til vægten af en spa fyldt med vand og badendemennesker. Tal derfor gerne med en fagmand hvis du er itvivl om eksempelvis din træterrasse er stærk nok eller hvormeget grus, der skal understøtte spaen hvis den skal stå pådin græsplæne. Hvis du har planer om at sænke din spa nedi en terrasse eller lign. skal du være opmærksom på at derskal være plads tilgængelig for service hele vejen rundt omspaen.Alle elektroniske installationer skal udføres af en autoriseretelektriker. Strømtilslutningen kræver 3 faser og 16 ampere,Viskan Dalerø undtaget som kræver 3 faser og 20 ampere.Spaen fyldes med 1300-2600 liter vand (afhængig af model)med en vandslange.

HVOR OFTE SKAL JEG SKIFTE VAND?
Vandet i din spa skal typisk skiftes 3-6 gange om åretafhængigt af brug og vandkvalitet. Inden tømning koblesstrømmen fra. For hurtig og enkel tømning anbefaler vi atbruge en dykpumpe. Brug gerne vandslangen til at skylledyser og udsug når du alligevel skifter vand. Filterkurve ogindsug bør renses regelmæssigt

SKAL DER BRUGES KEMIKALIER FOR AT HOLDE BADEVANDET RENT?
Selvom et Viskan spa har både en cirkulationspumpe,partikelfilter og UV-C/Ozonator kræver det brug afkemikalier for at sikre, at vandkvaliteten og hygiejnen erhelt i top. Læs brugsanvisningen for korrekt dosering påde respektive produkte

HVORDAN VEDLIGEHOLDER JEG MIN SPA?HVORDAN VEDLIGEHOLDER JEG MIN SPA?
Kontroller vandets PH-værdi og klorindhold med jævnemellemrum for at opretholde en god badehygiejne. Spaenskomponenter kan tage skade såfremt PH-værdien er forlav. Anvend et mildt rengøringsmiddel uden slibemiddeltil rengøring af panelet på din spa. I langt de fleste tilfældevil det være nok at spule med en vandslange eller blotrengøre det med en våd klud. Brug ikke en højtryksrenserda den kan skade spaen. Nakkepuderne i spaen tages udog rengøres med vand. Såfremt din spa ikke skal benyttes ien længere periode kan du med fordel fjernenakkepuderne for at forlænge levetiden.


KAN JEG TØMME SPAEN OG LUKKE DEN NED?
Vi anbefaler at din spa altid er fyldt op med vand ogtilsluttet strøm. Det kan således være vanskeligt at kommeaf med alt vandet i spaen, og i frostvejr kan pumper ogdyser få frostsprængninger såfremt der stadig er vandtilbage i systemet. Ved varmere temperaturer kan deropstå mug og algevækst, hvis der ikke er cirkulation ellerkemikalier i vandet. Cirkulationspumpen gør netop, at derkommer bevægelse og cirkulation i vandet, at temperaturenholdes og algevækst forhindres. Såfremt du ikkeønsker at benytte din spa i en længere periode kan duindstille det til Sleep Mode.

Udespa fra Viskan

Se modellerne i vores flotte showroom

Udespa

Made in sweden

Viskan udespa

Viskan udespa med lys

Overlay

Created with Jol-data