Swimmmingpool.dk            Dansk pooldesign by Niveko         Viskan Spa          Galleri          Om os          Kontakt          Webshop 

Berle Pool + Spa eneforhandler i Danmark

Gråt eller uklart vand

Gode råd - Uklart vand

Problemknuseren - Vejledning

Guide: Mit vand er gråt eller uklart

Der er typisk tre årsager til, at vandet i spabadet kan blive gråt eller uklart:

 • Utilstrækkelig filtrering
 • For høj pH-værdi eller alkalinitet – altså at vandet er ikke i balance
 • For meget organisk materiale fra de badende – dvs. mangelfuld oxidation
 1. Utilstrækkelig filtrering:
 • Rens patronfilteret med SpaCare Filter Cleaner – gerne hver 7. til 14. dag hvis vandet er uklart. 
  Hvis patronfilteret er snavset, kan det ikke rense vandet tilstrækkeligt, og der vil hurtigt kunne opstå problemer med gråt eller uklart vand.
 • Når filteret er rent, kan de mindste partikler i vandet fjernes ved at tilsætte SpaCare Bright & Clear – tilsæt dog aldrig mere 10 ml per 1000-1500 liter vand.
 • Det er vigtigt, at spabadets filtercyklus er indstillet korrekt! Bliver vandet uklart eller gråt, skal filterpumpen køre i flere timer pr. døgn. 
 1. For høj pH-værdi eller alkalinitet – vandet er ikke i balance:
 • For at finde ud af, om der er noget galt med pH-værdien eller alkaliniteten i spavandet, er du nødt til at måle dig frem: Mål alkalinitet (TA) med en digital SmartTest eller teststrips.
 • Juster alkaliniteten så den når en værdi på 80-120 mg/l. Er alkaliniteten for lav, anvendes SpaCare Alka Up, og er den for høj anvendes SpaCare Alka Down. Du kan med fordel bruge spaberegneren (LINK).

Når alkaliniteten er justeret, måles pH-værdien med en digital SmartTest eller tablettester. Skab balance i vandet ved at sikre, at pH-værdien når en værdi på 7,0-7,4 med enten SpaCare pH-Up
Alkalinitet er en betegnelse for mængden af opløste alkaliske salte i vandet såsom; karbonater, bikarbonater og hydroxider. Alkalinitet er vandets pH buffer – dvs. jo større buffer jo større er vandets modstand overfor ændringer af pH.

Tip! Se evt. Guide : Jeg kan ikke justere min pH-værdi. (LINK). 1. For meget organisk materiale fra de badende – mangelfuld oxidation:

Organisk materiale fra de badende og fra hudplejeprodukter m.m. vil gøre vandet gråt og uklart, hvis ikke stofferne kemisk ”brændes” bort fra vandet. 

 1. Tilsæt tre SpaCare SunWac 12-tabletter (gælder for spa med 1000-1500 l vand). Som alternativ kan du bruge SpaCare Minichlor (15 ml pr. 1000 liter vand).
 2. Hvis du ikke ønsker at anvende klor, kan du i stedet tilsætte to måleskeer (2 x 15 ml) SpaCare SpaChock eller Aktive Oxygen Granular (A) pr. 1000 l og lad pumperne køre i 20-30 min.  

Udespa fraViskan

Se modellerne i vores sowroom

Udespa

Made in sweden

Viskan udespa

Viskan udespa med lys

Overlay

Created with Jol-data